נגישות
 • ניווט בעזרת מקלדת
 • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
 • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
 • פונט נגיש
 • AAA
 • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)
 • נוסף לסל קניות:

עטי חצי מתכת

 • AP1043E
 • AP1043C
 • AP1043F
 • AP1043A
 • AP1172F
 • AP1172E
 • AP1172A